Pravilnik

PONDI d.o.o. sa sjedištem u Splitu, Ostravska 8 (u daljnjem tekstu: "pružatelj usluga" ili "pružatelj") donosi slijedeći pravilnik za fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu: "korisnik" ili "korisnik usluge") koje koriste usluge besplatnog hostinga:

 1. Pružatelj usluge ne daje nikakvo izričito ili prešutno jamstvo za uslugu koju pruža, pa može u svakom trenutku istu i ukinuti bez prethodnog upozorenja, te isključuje bilo kakvu naknadu štete nastale ukidanjem usluge.
 2. Korisnik besplatnog hostinga se obvezuje držati odredbi ovog pravilnika kako bi mogao nesmetano koristiti usluge pružatelja, te se samom registracijom smatra da je prihvatio sve odredbe ovog Pravilnika.
 3. Korisnik se prihvaćanjem ovog pravilnika obvezuje da će isključiti odgovornost pružatelja usluge u slučaju bilo kakvih zahtjeva odštete ili kriminalnih istraga od strane treće osobe prema korisniku.
 4. Korisnik se obvezuje koristiti uslugu besplatnog hostinga po zakonima Republike Hrvatske i međunarodno prihvaćenim zakonima, te da neće:
  • sadržajem vrijeđati, propagirati nasilje, rasizam i sl.
  • nuditi pornografski sadržaj, mp3 muziku, ilegalne programe
  • uploadati na server pružatelja usluga datoteke štetne po sami server i/ili posjetitelje stranica
  • promijeniti source svojih stranica u svrhu skrivanja ili poništenja postavljenih reklama
  • reklamirati mogućnost zarade i konkurenciju pružatelja usluge
  • koristiti svoj korisnički račun u svrhu SPAM-a
  • koristiti uslugu za ilegalnu trgovinu i distribuciju
  • kršiti vlasnička prava drugih osoba (autorska prava, patenti i zaštićeni nazivi)
  • povrijediti privatnosti drugih osoba, te ugrožavati druge korisnike
  • kreirati korisnički račun ili više njih, samo da bi ih rezervirao ili redirektao na vanjske stranice
  • te sadržajem nuditi bilo koji drugi imalo upitni materijal
 5. Pružatelj usluga ima pravo u slučaju zloupotrebe ukloniti korisničke račune koji sadržajem krše ovaj pravilnik bez prethodnog upozorenja.
 6. Pružatelj usluge nije odgovoran za korisnikove podatke koji se nalaze na disku servera, te sam korisnik snosi isključivu odgovornost ako nema lokalne kopije datoteka i ako se nekim nesretnim slučajem nešto dogodi njegovim datotekama.
 7. Pružatelj usluge može u svakom trenutku koristiti stranice korisnika besplatnog hostinga za postavljanje svojih reklama ili reklama svojih klijenata, te može korisnicima pojedinačno slati e-mail poruke s reklamnim sadržajem.
 8. Pružatelj usluge može, ali nije obvezan pružati korisničku podršku korisnicima besplatnog hostinga.
 9. Korisnik usluge može zatražiti brisanje korisničkog računa pismenim putem, tj. e-mailom, ako iz bilo kojih razloga nije zadovoljan pruženom uslugom.
 10. Pružatelj usluga može u slučaju da korisnik iskoristi mjesečni limit prometa po korisničkom računu prikazivati privremeno drugi sadržaj umjesto korisnikove stranice.
 11. Pružatelj usluge zadržava diskreciono pravo da odbije, otkaže ili suspendira bilo kojeg korisnika besplatnog hostinga bez prethodnog upozorenja.
 12. Ovaj pravilnik podložan je promjenama bez prethodne najave.